Programmeringsspråk

Python

Publicerat den:

Python är ett objektorienterat programmeringsspråk som utvecklades på 1980-talet av Guido van Rossum. Det är ett av de mest populära programmeringsspråken och det används av många olika företag […]